Serbia vatra më e re e COVID-19

Shkalla e infektimit është prej gati 93.5 për çdo 100.000 njerëz – dukshëm më e larta në botë.