fbpx
Lidhu me Ne!

Ekonomi

Sa para i dërgoj diaspora në Kosovë, në 2020-tën?

BQK ka njoftuar se deficiti tregtar i mallrave ka shënuar një rënie 2 për qind, krahasuar me fundin e vitit 2019

Publikuar

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), në raportin e saj “Vlerësimi  Tremujor i Sistemit Financiar”, ka vlerësuar se remitencat shënuan rritje prej 26.3 për qind nё tremujorin e fundit të vitit 2020.

BQK ka njoftuar se deficiti tregtar i mallrave ka shënuar një rënie 2 për qind, krahasuar me fundin e vitit 2019, si dhe sektori i jashtëm është karakterizuar me zvogëlim tё deficit të llogarisë rrjedhëse prej 56.8 pёr qind nё TM4 2020.

“Bilanci pozitiv i shërbimeve si dhe tё ardhurat parësorë dhe dytësore kanë shёnuar rritje tё konsiderueshme, ndёrsa deficiti i mallrave ёshtё pёrmirёsuar.

Deficiti tregtar i mallrave ishte 836.2 milionё euro apo 2.0 pёr qind mё i ulёt krahasuar me TM4 2019. Kjo rёnie e deficitit të mallrave i atribuohet kryesisht rritjes së konsiderueshme tё eksportit, ndёrkohё qё edhe importi i mallrave shёnoi rritje por jo nё masёn e eksportit.

Vazhdo më shumë