PSD, përmes peticionit kërkon faljen e gjobave për qytetarët

Përmes mbledhjes së nënshkrimeve, ne si qytetar të Kosovës do të kërkojmë anulimin e këtyre gjobave për periudhen 15 mars 2020 – 15 maj 2021.