Prania e NATO-së në Kosovë e domosdoshme

Anëtarësimi i Kosovës në NATO e bën rajonin edhe Evropën shumë më të sigurt